ŠTO JE GDPR?

Opća uredba (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje u tekstu: Uredba), koja je stupila na snagu danom donošenja, određuje da se u Republici Hrvatskoj mora u odnosu na njene odredbe provesti usklađivanje postupanja u zaštiti osobnih podataka najkasnije do 25. svibnja 2018. godine, a što vrijedi i za sve ostale države članice Europske unije.

Nazovite nas!
Upute do nas