Što je GDPR i na koga se odnosi?

Opća uredba (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje u tekstu: Uredba), koja je stupila na snagu danom donošenja, određuje da se u Republici Hrvatskoj mora u odnosu na njene odredbe provesti usklađivanje postupanja u zaštiti osobnih podataka najkasnije do 25. svibnja 2018. godine, a što vrijedi i za sve ostale države članice Europske unije.

Ovom Uredbom utvrđuju se pravila povezana sa zaštitom pojedinca u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka, štite njihova temeljna prava i slobode, a posebno njihovo pravo na zaštitu osobnih podataka te na taj način modernizira i unapređuje područje zaštite osobnih podataka u cijeloj Europskoj uniji.

Da je ovaj posao usklađivanja sa spomenutom Uredbom i provođenje iste izuzetno važan i ozbiljan ukazuju i prekršajne kazne koje izriče regulatorna nacionalna tijela u EU. U Republici Hrvatskoj to je Agencija za zaštitu osobnih podataka koja će moći kazniti prekršitelje, ovisno o karakteru prekršaja u iznosu do 4% ukupnog prometa na svjetskoj razini, odnosno do 20 milijuna EUR, ovisno o tome koji je iznos viši.

Uredbu moraju provesti trgovačka društva, obrtnici, udruge, ustanove, javne i državne institucije, tijela i agencije, jedince lokalne samouprave (općine, županije, gradovi), sindikati, javni bilježnici, odvjetnici, dakle sve osobe u bilo kojem statusu koji pribavljaju i koriste osobne podatke pojedinca (osoba) u svojstvu radnika, klijenta, članova i slično.

Ovakvo usklađenje je obveza za sve navedene subjekte bez izuzetaka, a mi Vam možemo stvoriti učinkoviti sustav upravljanja zaštitom osobnih podataka, kao stručni tim koji razumije i vrlo dobro poznaje ovaj postupak usklađivanja u odnosu na predmetnu Uredbu u svim njegovim propisanim i uređenim odrednicama.

Nazovite nas!
Upute do nas