Upit za GDPR

Obrazac za ponudu za usklađivanje sa Uredbom (EU) broj 2016/679

Za potrebe našeg tima stručnjaka, a sa ciljem procjene i utvrđenja opsega i vrste poslova radi implementacije, odnosno usklađenja poslovanja Vaše tvrtke/obrta/ustanove/udruge/agencije sa Uredbom, molimo Vas da nam odgovorite na par slijedećih standardnih pitanja koja se odnose na organizacijsku, kadrovsku i tehničku strukturu.

Radi što lakšeg i kvalitetnijeg ispunjavanja ovog upitnika, u nastavku dajemo pojašnjenje što se sve smatra osobnim podatkom:

Osobni podatak je ime, prezime, adresa, e-mail adresa, IP i MAC adresa, GPS lokacija, RFID tagovi i kolačići na web stranicama, telefonski broj, fotografija, video snimke pojedinaca, OIB, biometrijski podaci (otisak prsta, snimka šarenice oka), genetski podaci, podaci o obrazovanju i stručnoj spremi, podaci o plaći, podaci o kreditnom zaduženju, podaci o računima u banci, podaci o zdravlju, seksualnoj orijentaciji, glas i bilo koji drugi podaci povezani sa stvarnom osobom, tj. vlasnikom osobnog podatka koji se mogu upotrijebiti za direktno ili indirektno identificiranje točno te osobe.

Napomena: Svi odgovori koje nam dostavite smatrat će se poslovnom tajnom te će se koristiti isključivo u svrhu utvrđivanja obujma poslova usklađenja sa Uredbom, a koji će se odmah nakon analize istih trajno izbrisati.

Nazovite nas!
Upute do nas